DEN S POLICIÍ

pravidelná každoroční akce, která představuje široké veřejnosti techniku Policie ČR a ukázky činnosti zúčastněných složek, mezi které pravidelně patří vedle Policie ČR dále městská policie hl. města Praha, Vězeňská služba ČR, Vojenská policie Praha, Hasičský záchranný sbor hl. m. Praha a Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – více na www.policeforpeople.cz 

 
 
 
Ostatní