10.10.2011

Usnesení valné hromady

Valná hromada po svém jednání dne 07.10.2011 v Rumburku se jednomyslně usnesla:

  • Valná hromada schvaluje:

a) Zprávu o činnosti klubu V.I.P. IPA za období od minulé valné hromady přednesenou prezidentem JUDr. Ladislavem PÁVKEM
b) Zprávu o hospodaření za rok 2010 a období od ledna do září 2011 přednesenou prezidentem JUDr. Ladislavem PÁVKEM
c) Plán činnosti na další období a rok 2012, přednesený viceprezidentem Tomášem NEUMANNEM

  • Valná hromada vyloučila z Klubu V.I.P. IPA Mgr. Jana MIŠKOVSKÉHO pro zneužití odznaku a průkazu V.I.P. IPA. Vydával se za policistu a přitom manipuloval plynovou pistolí. Byl odsouzen k podmíněnému trestu.
  • Valná hromada vyslovila poděkování Bc. Tomáši HORÁČKOVI za zakoupení motorové čtyřkolky a elektrické koloběžky pro vážně nemocného chlapce a jeho doprovod a za jejich předání.
  • Valná hromada bere na vědomí informace:

a) O zaváděných a připravovaných sledových bonusech pro členy klubu V.I.P. IPA – BONUS PROGRAM KLUBU V.I.P. IPA
b) Zřízených nových webových stránek KLUBU V.I.P. IPA.

  • Valná hromada ukládá prezídiu KLUBU V.I.P. IPA:

a) Doplnit stanovy KLUBU V.I.P. IPA


— Ukládání pokut ve výši 10.000,- Kč za neomluvenou absenci na VALNÝCH HROMADÁCH KLUBU V.I.P. IPA
— Vyloučení neplatičů členských příspěvků a pokut z KLUBU V.I.P. IPA
— Zlepšit komunikaci uvnitř KLUBU V.I.P. IPA
— Vydat členské průkazy KLUBU V.I.P. IPA s roční platností pro rok 2012 pouze těm členům, kteří budou mít zaplaceny členské příspěvky a informovat na webových stránkách o neplatnosti průkazů bez časového vymezení platnosti. Průkazy pro rok 2012 zaslat poštou a na další roky vydávat na Valných hromadách.

Za Prezídium KLUBU V.I.P. IPA:
JUDr. Ladislav PÁVEK – Prezident KLUBU V.I.P. IPA
JUDr. František BRABEC – viceprezident
Tomáš NEUMANN – viceprezident
Ing. Bc. František JANOTA – člen prezídia

 
 
 
Ostatní