01.01.2012

Projekt ŠIK CZ

1.1.2012 se organizace VIP IPA stala partnerem projektu ŠIK CZ (Školní Informační Kanál).

Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter. Projekt ŠIK usiluje o realizaci efektivní prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ, a to ve spolupráci s dalšími státními i nestátními organizacemi.

 • Prostřednictvím projektu ŠIK chceme cílové skupině zabezpečit neustálý přísun kvalitních a žádaných informací, které se týkají následujících oblastí:
 • oblast primární a sekundární prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže,
 • oblast nespecifické prevence,
 • možnosti dalšího vzdělávání žáků a studentů,
 • oblast mimoškolní činnosti a aktivního trávení volného času,
 • aktuality ze světového dění, ze světa kultury, techniky.

6 důvodů, proč projekt ŠIK

ŠIK řeší problematiku každého kraje. Připojuje se tak ke společnému boji všech krajů, boji proti negativním vlivům dnešní doby, nárůstu kriminality, šikaně a drogám. Projekt ŠIK je tak dalším vyplněním poptávky po účinném preventivním programu působícím na území ČR.

 • Vysoce humánní projekt ovlivňující několik generací
 • Účinná metoda komunikace nahrazující letáky
 • Účinný preventivní projket - výchova k hodnotám
 • Moderní učební pomůcka
 • Prostor pro vlastní prezentaci školy
 • Podpora nedostatkových oborů, náborové akce škol středních a vysokých

Více informací najdete na stránkách projektu ŠIK CZ

 
 
 
Ostatní