Přihláška do Klubu VIP-IPA

Pokud se chcete stát našimi členy, prosíme stáhněte si přihlášku do Klubu VIP-IPA zde, vyplňte, podepište vlastnoručním podpisem a nechte si potvrdit některým ze stávajících členů, který Vás doporučuje. Následně doručte na naši adresu poštou či osobně.

 

Vzor přihlášky - po kliknutí přihláška do Klubu VIP-IPA ke stažení ve formátu PDF. 
 
Ostatní