Historie

Vznik mezinárodní policejní organizace a klubu VIP-IPA

Mezinárodní policejní organizace (Intemational Police Association - IPA) vznikla v Anglii koncem padesátých let z iniciativy pana Artura Troopa s cílem mezinárodní spolupráce v boji proti zločincům a zločinnosti. Česká sekce byla založena v roce 1992.

Vzhledem k tomu, že v České republice se na boji s kriminalitou podílelo a podílí celá řada subjektů, jimž není vzhledem ke stanovám IPA umožněno být jejími členy a podílet se tak na naplňování jejích cílů, byla v roce 2001 zvolena cesta založení občanského sdružení s názvem "Klub VIP IPA", které bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 29.8.2001 pod ČJ VS/I-1/47889/01-R, IČO 26538580. V tomto roce byla i podepsána dohoda mezi „Českou sekcí IPA“ a „Klubem VIP-IPA“ o vzájemné spolupráci a podpoře aktivit Policie ČR. 
 
Ostatní