Cíle Klubu VIP-IPA

Klub si klade za cíl sdružovat fyzické a právnické osoby, které svými postoji jsou ochotny podporovat činnost IPA a Policie ČR. Členem se může stát jen osoba s občanskou a trestní bezúhonností a splňující podmínky stanov Klubu VIP-IPA.

Cílem je také své aktivity rozvíjet i do dalších států a podporovat policii i v zahraničí. Mezi naše členy patří i kolegové z Německa, Slovenska, Polska, Švýcarska, Slovinska, Kanady, Ukrajiny a Tatarstánu.

Jedním z důležitých cílů, které si klademe je spolupráce v boji s kriminalitou mezi státní policií, městskými policiemi a soukromým bezpečnostním sektorem, neboť se domníváme, že pouze komplexní přístup k řešení kriminality může napomoci jejímu omezování. K tomuto naši členové realizují celou řadu projektů, např. "Stop kriminalitě", "Bezpečná lokalita", „Bezpečné ulice“ apod.

Podporované akce, finančně i organizačně, Klubem VIP-IPA:

  • Od roku 2001 pravidelně podporujeme policejní kynologii a hypologii
  • Pořádání různých akcí a konferencí, například "Bezpečnost - věc veřejná", konané pod záštitou primátora hl. m. Prahy, "Patnáct let vývoje bezpečnostní politiky a armády v Československu a České republice", pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a celá řada dalších
  • Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy každoročně pořádáme Den s Policií a Police for people – music festival,
  • Ve spolupráci s IPA – územní skupina 124 - materiální a finanční zabezpečení mezinárodní konference „Mladé policejní síly v Evropě bez vnitřních hranic „
  • Spolupráce s Universitou Tomáše Bati ve Zlíně, zde studuje celá řada policistů a pracovníků soukromého a bezpečnostního sektoru. V této souvislosti je udílena cena „VIP-IPA“, jako jedna z cen, pro nejúspěšnější bakalářskou práci nebo diplomovou práci
  • Materiální podpora dopravní policie
  • Pořádáme Mikulášská nadílky pro děti policistů a našich členů
  • Další kulturní a společenské akce, jako např. pořádání plesů, koncertů a pod. 
 
Ostatní