Upozornění

Vážení kolegové, členové Klubu VIP IPA
 
S počátkem roku 2018 si dovoluji upozornit na skutečnost, že členské příspěvky, které byly na Valné hromadě v roce 2014 schváleny ve výši 3. 000,-Kč ročně jsou hrazeny velice malým počtem členů. V této souvislosti je nutno si uvědomit, že ve smyslu OZ členství zaniká mj, neplacením členských příspěvků. Proto je nutné, aby všichni členové, kteří mají o další členství zájem uhradili příspěvky za rok 2018 nejpozději do konce března 2018.

K tomuto datu bude ukončeno členství všem členům, kteří po dobu dvou a více let neuhradili členské příspěvky. Komu po této době skončí členství je povinen vrátit průkazku, v opačném případě se vystavuje nebezpečí postihu. Příspěvky je nutno uhradit na účet :
  • Název banky : GE Money bank
  • Název účtu : Klub VIP IPA
  • Číslo účtu : 163548855/0600
  • Variabilní symbol : číslo průkazu

 

Prezident Klubu VIP IPA
JUDr. Ladislav Pávek


 
 
Ostatní