Mezinárodní policejní organizace (Intemational Police Association - IPA)


Premium partneři
 

Vítá vás klub VIP IPA

Mezinárodní policejní organizace (International Police Association - IPA) vznikla v Anglii koncem padesátých let z iniciativy pana Artura Troopa s cílem mezinárodní spolupráce v boji proti zločincům a zločinnosti. Česká sekce byla založena v roce 1992 a postupné aktivity vedly k tomu, že vzniklo občanské združení s názvem "Klub VIP IPA", které bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 29.8.2001 pod ČJ VS/I-1/47889/01-R, IČO 26538580.

Klub si klade za cíl sdružovat fyzické a právnické osoby, které svými postoji jsou ochotny podporovat činnost IPA a Policie ČR. Členem se může stát jen osoba s občanskou a trestní bezúhonností a splňující podmínky stanov Klubu VIP-IPA.

Cílem je také své aktivity rozvíjet i do dalších států a podporovat policii i v zahraničí. Mezi naše členy patří i kolegové z Německa, Slovenska, Polska, Švýcarska, Slovinska, Kanady, Ukrajiny a Tatarstánu.

Jedním z důležitých cílů, které si klademe je spolupráce v boji s kriminalitou mezi státní policií, městskými policiemi a soukromým bezpečnostním sektorem, neboť se domníváme, že pouze komplexní přístup k řešení kriminality může napomoci jejímu omezování. K tomuto naši členové realizují celou řadu projektů, např. "Stop kriminalitě", "Bezpečná lokalita", „Bezpečné ulice“ apod.

Podporujeme různé akce

  • Od roku 2001 pravidelně podporujeme policejní kynologii a hypologii
  • Pořádání různých akcí a konferencí, například "Bezpečnost - věc veřejná", konané pod záštitou primátora hl. m. Prahy, "Patnáct let vývoje bezpečnostní politiky a armády v Československu a České republice", pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a celá řada dalších
  • Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy každoročně pořádáme Den s Policií a Police for people – music festival
  • Ve spolupráci s IPA – územní skupina 124 - materiální a finanční zabezpečení mezinárodní konference „Mladé policejní síly v Evropě bez vnitřních hranic
  • Spolupráce s Universitou Tomáše Bati ve Zlíně, zde studuje celá řada policistů a pracovníků soukromého a bezpečnostního sektoru. V této souvislosti je udílena cena „VIP-IPA“, jako jedna z cen, pro nejúspěšnější bakalářskou práci nebo diplomovou práci
  • Materiální podpora dopravní policie
  • Pořádáme Mikulášská nadílky pro děti policistů a našich členů
  • Další kulturní a společenské akce, jako např. pořádání plesů, koncertů a pod.

Nejbližší akce

08.06.2014

7. DEN S POLICIÍ

 

 
Datum: 8.června 2014 - 16:00 - 23:00

>> VÍCE Z PŘIPRAVUJEME

Vybráno z archivu!

10.10.2011

Usnesení valné hromady

Valná hromada po svém jednání dne 07.10.2011 v Rumburku se jednomyslně usnesla:...
01.01.2012

Projekt ŠIK CZ

1.1.2012 se organizace VIP IPA stala partnerem projektu ŠIK CZ (Školní Informační Kanál).
>> VÍCE Z ARCHIVU
 
Reklama / oficiální partneři
 
 
Ostatní